Blogs
February 6, 2024

Automatiseer vastgoedbeheer en vastgoedonderhoud voor veiligheid en verlaging van de werkdruk

Niek Tettero

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Zo heeft het kabinet heeft als doel om het aantal bedrijfsongevallen in 2040 terug te dringen naar 0. Innovatie biedt hierin een uitkomst, ook in de wereld van vastgoedonderhoud en inspectie. De opkomst van het gebruik van 3D-modellen, puntenwolken en Artificial Intelligence (AI) binnen de vastgoedsector, maakt dit doel steeds realistischer.

Veiligheid Verhoogd: Werken op Hoogte Niet Nodig

Een van de aspecten van nieuwe technologieën in vastgoedonderhoud is het verminderen van de noodzaak om op hoogte te werken. Drone inspecties stellen ons in staat om gedetailleerde data te verzamelen van de gehele gebouwschil. Met de vergaarde data worden fotorealistische 3D-modellen gemaakt waarmee je op ons cloud-based platform in staat bent inspecties uit te voeren zonder fysiek op locatie aanwezig te hoeven zijn. Dit verbetert de veiligheid en vermindert het risico op ongevallen aanzienlijk.

Werkdruk Verlagen

AI wordt vaak in een adem genoemd met efficientie, maar hoe kan AI jou als vastgoedprofessional nou helpen efficiënter te werken? Bij AI denkt men in eerste instantie vaak alleen nog aan de grote Large Language Models van OpenAI of Google, maar er is zoveel meer mogelijk. 

Zo hebben wij een AI model ontwikkeld dat in staat is gebouw elementen en schades te detecteren om ze vervolgens automatisch op te meten. In een latere blog vertellen we meer over hoe computer vision werkt en hoe onze AI in staat is om gebouw elementen te herkennen. Onze in-house ontwikkelde AI tool fungeert als een vastgoedinspectie assistent die tijdrovende en repetitieve taken kan overnemen zodat de professionals meer tijd hebben voor de dingen waar ze goed in zijn - het daadwerklijk beoordelen van de staat van het vastgoed en het schrijven van adviezen. 

Op die manier kan de implementatie van AI binnen het vastgoed een cruciale rol spelen in het verlagen van de werkdruk. Veel en 24/7 beschikbare vastgoeddata in combinatie met onze oplossingen resulteren meer efficiëntie en lagere werkdruk. 

Richtlijnen voor kwaliteit

Hoe verhoud zo’n nieuwe technologie op het gebied van kwaliteit dat je traditionele methoden? Een kort antwoord is dat ze voldoen aan de geldende normen zoals NEN2580 en NEN2767. 

Vanwege de hoge meetnauwkeurigheid in de modellen en het feit dat geen detail onopgemerkt blijft worden inspecties completer en het opstellen van MJOPs en begrotingen eenvoudiger en nauwkeuriger, wat resulteert in een hogere kwaliteit van vastgoedonderhoud.

Geautomatiseerd Vastgoedbeheer

supRmen brengt deze nieuwe technologieën samen in een cloud-based platform waarmee we een integrale en end-to-end solution bieden voor woningcorporaties, beheerders en onderhoudsbedrijven. Door middel van technologie en een focus op duurzaamheid, ondersteunt supRmen vastgoed professionals bij het nemen van data gestuurde beslissingen, waardoor veiligheid, efficiëntie en kwaliteit naar een hoger niveau worden getild.

Kortom, de toekomst van vastgoedonderhoud ligt in gestroomlijnde processen, ondersteund door AI en geavanceerde data-analyse. Weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op voor een demo of lees hier verder over onze oplossingen.

Related posts

June 27, 2024

Drone inspectie voor gebouwen: het geheim van vastgoedbeheer

Lees verder
June 21, 2024

De toekomst van vastgoed digitalisatie: Integratie van AI technologieën

Lees verder
Blogs
June 6, 2024

Partnership tussen supRmen en Eyefly voor inwinning data

Lees verder

Eenvoudig besparen op inspectiekosten?

Neem contact op en kom meer te weten over de besparingen en voordelen die onze oplossingen bieden.

“Weten wat de financiële voordelen zijn van accurate en complete vastgoeddata? Bereken jouw kostenbesparing.”

Jasper Nederlof
Directeur - supRmen

Plan gratis demo

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.